Zoznam školení - RNDr. Jana Motyčková

Telefonické konzultácie

Telefonické konzultácie k mzdovej problematike poskytované RNDr. Janou Motyčkovou
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Služba poskytovaná od 1.9.2021.

Na špeciálnom telefónnom čísle Vám zodpoviem Vaše otázky v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00. Konzultácie budú poskytované len predplatiteľom, ktorí budú identifikovaní ich telefónnym číslom. V prípade, že nebudem môcť zdvihnúť telefón, zavolám späť najneskôr najbližší pracovný deň. Konzultácie nebudú poskytované 15 pracovných dní v roku, ktoré budú predplatieľom vopred oznámené.

Cena za 20 min telefonických konzultácií je 25 €. Je možné zakúpiť násobky 20 minút (do košíka vložíte viac krát, resp. uvediete iný počet, napr. počet 3 = 60 minút).  Zakúpený rozsah je možné čerpať postupne na viac krát, napr. 5 krát po 4 minúty ("sekundová tarifikácia"). V objednávke (v poznámke pri platbe) je potrebné uviesť telefónne číslo, z ktorého bude predplatiteľ telefonovať, je možné uviesť viac čísel, ktoré budú fakturované spoločne. Hovory z iných, nepredplatených čísel nebudú prijímané. Ak v rámci telefonátu predplatiteľ prečerpá svoj zostatok, zvyšná časť bude dofakturovaná sumou 1,80 €/min.

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Cyklus 7 webinárov, resp. videośkolení, na ktorých získate komplexnú informáciu k téme Sociálneho a zdravotného poistenia v roku 2024. Celkový rozsah bude približne 18 hodín. Webináre sú väčšinou kratšieho rozsahu, cieľom je, aby nebolo priveľa informácií naraz. Začíname kratšími webinármi v predjarí 15.2.2024, končíme 29.5.2024. Webináre sa začínajú vždy o 9.00 hod.

Ak vám niektorý termín nevyhovuje, alebo si zakúpite Jarnú školu SP a ZP neskôr, môžete si pozrieť záznamy z webinárov do 30.11.2024 a to aj opakovane.

Ak nemáte záujem o celý cyklus, môžete si zakúpiť len tie webináre, o ktoré máte záujem. Celková cena za webináre je 215 €.
- pri zakúpenú jarnej školy je cena 180 €
- pri zakúpení 3 webinárov z cyklu získate zľavu 10 €, zľavu Vám uplatníme v zálohovej faktúre. 

Zoznam webinárov Jarnej školy SP a ZP (detailný popis nájdete pri konkrétnom webinári/videoškolení) :

videoškolenie z 15.2.2024 SP, ZP - druhy poistenia, poistenie štátom, dobrovoľné poistenie, EÚ
    - Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
    - Poistenci štátu v SP a ZP
    - Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
    - Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
   
- Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku

28.02.2024 (do 11.30) Zmeny v II. pilieri v r. 2023 a od 1.1.2025
    - Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
    - Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 (+NČZD za rok 2023)
    -  Plnenia z II. piliera pri žiadosti od r. 2025

14.03.2024 (do 10.30) SZČO v sociálnom a zdravotnom poistení
    - povinnosti szčo, VZ, poistné, rzzp
    - vylúčenie povinnosti platiť poistné, prerušenie

16.04.2024 (do 12.15) Zamestnanec v SP a ZP, prihlasovanie, odhlasovanie
    - Pojem zamestnanca v SP a ZP, pravidelný, nepravidelný príjem
    - RLFO, lehoty, analytické údaje, zmeny
    - Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, OOP, OOP-sez
   - Iné právne vzťahy - Štatutári, právne vzťahy v obciach, športovci,...

26.04.2024 (do 13.30) Mesačné spracovanie miezd v SP a ZP
    - Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Vymeriavací základ, poistné
    - ZP - OP, minimálny preddavok, vykazovanie
    - Mesačný výkaz pre SP
    - Výkaz poistného a príspevkov (nepravidelné príjmy, po skončení)
    - Súbežné zamestnania
    - Evidenčný list dôchodkového poistenia

17.05.2024 (do 11.00) Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN, dávka v nezamestnanosti
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - podmienky nároku (zamestnanci, szčo, DNP)
    - DVZ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ - zamestnanci, szčo, DNP
    - Dávka v nezamestnanosti

29.05.2024 (do 12.15) Dôchodky zo sociálneho poistenia
    - Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku, výpočet dôchodkov, zohľadnenie II. piliera
    - Možnosti práce popri PSD
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Rodičovský dôchodok

 

180,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  16.4.2024 od 9.00 do cca 12.15, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Pojem zamestnanca v SP a ZP
    - Príjmy podliehajúce sociálnemu a zdravotnému poisteniu
    - Zamestnanec v sociálnom poistení, výnimky, pravidelný, nepravidelný príjem
    - Prihlasovanie do SP, lehoty, RLFO, analytické údaje 
    - Oznamovanie zmien údajov (SP)
    - Zamestnanec v zdravotnom poistení
    - Prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do ZP
    - Súbežné právne vzťahy

2. Dohody v SP a ZP, prihlasovanie, špecifiká
    - Dohody v SP - pravidelný a nepravidelný príjem, výnimky
    - Zdravotné poistenie 
    - Príklady prihlasovanie a odhlasovania dohôd v SP a ZP
    - Nadväzujúce dohody
    - Odvodová odpočítateľná položka v SP (DoBPŠ a dohody dôchodcov)
    - Register OOP, oznamovanie OOP do SP
    - Predčasný starobný dôchodca a dohoda, zdravotné poistenie
    - DoPČ na výkon sezónnej práce v SP a ZP, OOP pri sezónnej práci

3. Iné právne vzťahy
    - Štatutári a členovia štatutárnych orgánov, spoločník s.r.o.
    - Príkazná zmluva
    - Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
    - Profesionálni športovci
    - Právne vzťahy v obciach 

35,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  26.4.2024 od 9.00 do cca 13.30, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Prerušenie poistenia, vylúčenie, oznamovacie povinnosti
    - Prerušenie poistenia zamestnanca v SP 
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné v SP
    - Vylúčenie v súvislosti s narodením dieťaťa 2024
    - Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok
    - Neplatené voľno zamestnanca, absencia
    - Práceneschopnosť, dlhodobá PN, e-PN
    - Ošetrovanie člena rodiny
    - Štrajk

2. Vymeriavací základ, poistné, vykazovanie
    - Vymeriavací základ, poistné 
    - Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie
    - Minimálny preddavok a minimálne poistné zamestnanca na ZP
    - Zdravotné poistenie - vykazovanie
    - Sociálna poisťovňa - Mesačný výkaz poistného do SP, údaje, lehoty
    - Sociálna poisťovňa - Výkaz poistného a príspevkov, údaje, lehoty
    - Príjem z neplatne skončeného právneho vzťahu
    - Zamestnanec a dohodár s nepravidelným príjmov v r. 2024, príklady
    - Príjem po skončení zamestnania
    - Príjem vyplatený počas rodićovskej dovolenky, prerušenia poistného
    - Príjem po skončení dohody s OOP alebo OOP-sez
    - Súbežné zamestnania u jedného zamestnávavteľa 

3. Evidenčný list dôchodkového poistenia
    - Podanie ELDP
    - Údaje ELDP
    - Materská, otcovská a rodičovská dovolenka v ELDP

45,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  17.5.2024 od 9.00 do cca 11.00, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Nemocenské dávky a náhrada príjmu pri PN
    - Náhrada príjmu pri PN, podmienky, DVZ, rozhodujúce obdobie
    - Dávky nemocenského poistenia - podmienky nároku (zamestnanci, szčo, DNP)
    - Nemocenské, ošetrovné
    - Tehotenské, materské
    - Vyrovnávacia dávka 
    - Denný vymeriavací základ a rozhodujúce obdobie, pravdepodobný DVZ - zamestnanci, szčo, DNP
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky

2. Dávka v nezamestnanosti,
  - Podmienky nároku, výška dávky
  - Doba vyplácania dávky v nezamestnanosti

 

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  29.05.2024 od 9.00 do cca 12.15, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodky
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok

2. Dôchodky - ďalšie súvislosti 
    - Možnosti práce popri PSD
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Dôchodkové poistenie platené štátom
    - Dodatočné doplatenie poistného 
    - Rodičovský dôchodok

35,00 € Neplatca DPH

Videoškolenia

Aktuálne videoškolenia
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  14.3.2024 od 9.00 do cca 10.30, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

- Samostatná zárobková činnosť v SP a ZP
- Vznik a zánik povinného poistenia szčo v SP
- Oznamovacie povinnosti voči SP
- Vznik a zánik poistenia szčo v zdravotnej poisťovni, oznamovanie 
- Vymeriavací základ, poistné
- Platenie poistného szčo pri PN a OČR
- Materské a starostlivosť o dieťa, rodičovský príspevok - platenie poistného 
- SZČO popri zamestnaní
- SZČO starobný dôchodca, študent a pod.
- Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

20,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Čas konania :  28.2.2024 od 9.00 do cca 11.30, pripojenie k webináru od 8.30
Účastníci získajú aj textový materiál a prístup k záznamu z webináru do 30.11.2024

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

1. Zmeny v sporiacej fáze v r. 2023
    - Automatická účasť v II. pilieri
    - Individuálna garancia 
    - Predvolená investičná stratégia

2. Plnenia z II. piliera pri žiadosti do 31.12.2024 
    - Doživotný, dočasný dôchodok, programový výber
    - Výnos z investovania
    - Pozostalostné dôchodky, dedenie
    - Vznik nároku, žiadosť-postup, hodnoty
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

3. Plnenia z II. piliera pri žiadosti od 1.1.2025
    - Pojmy, hodnoty
    - Programový výber, doživotný dôchodok
    - Výnos z investovania
    - Vznik nároku, žiadosť-postup
    - Dedenie
    - II. pilier a NČZD na daňovníka

 

25,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 15.2.2024

prístup k videoškoleniu do : 30.11.2024
dĺžka videa : cca 2 hod 
textový materiál : 14 strán

OBSAH

1. Druhy poistenia, výnimky, poberateľ dôchodku
    - Druhy poistenia, význam, účel
    - Výnimky v sociálnom poistení 
    - Poberateľ dôchodku a dôchodkový vek

2. Poistenci štátu
    - Poistenci štátu v zdravotnom poistení
    - Dôchodkové poistenie platené štátom – okruh osôb, podmienky, význam

3. Samoplatiteľ v zdravotnom poistení
    - Okruh osôb, registrácia, lehoty
    - výška preddavkov a poistného

4. Dobrovoľné poistenie v SP, dodatočné doplatenie poistného
   
- kombinácie dobrovoľného poistenia, registrácia, lehoty
    - možnosti dodatočného doplatenia, význam

5. Sociálne a zdravotné poistenie pri práci v EÚ, osôb z EÚ na Slovensku
    - Koordinácia sociálneho zabezpečenia v EÚ
    - Zamestnanie občana EÚ na Slovensku
    - Zdravotné poistenie v EÚ, zdravotná starostlivosť

30,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

Balík 2 videoškolení (záznam z webinárov)
    I. Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024 (video : 3 hod 10 min, text 40 strán)
    II. Ročné zúčtovanie dane za rok 2023
(video cca 3,5hod, text 44 strán)
prístup k vidoeškoleniam do 30.4.2024.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková

OBSAH

I. Aktuality v mzdovej učtárni od 1.1.2024

1. Parametre v r. 2024 
2. Daň z príjmov zo závislej činnosti a súvisiace zmeny
    - Zamestnanecké akcie
    - DB na úroky 2024, DB zo zvýšenia splátky 2023
    - Príspevok na zvýšenú splátku úveru od r. 2024
3. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
    - Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024
    - Minimálny dôchodok v r. 2024, rodičovský dôchodok od 1.7.2023 a v roku 2024
4. Zmeny výkladov SP v priebehu roka 2023
    - Analytické údaje
    - Úpravy vo vymeriavacích základoch v súvislosti s OOP a OOP-sez
5. Povinnosti na prelome rokov
    - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023
    - Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Ročný výkaz o zamestnávaní občanov so ZPS - zmeny za rok 2023

II. Ročné zúčtovanie dane za rok 2023

1. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024
    - Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne, sumy
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
    - RZD vs daňové priznanie
2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku, doklady :
    - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
    - NČZD na manžela/manželku, zmeny v r. 2023
    - NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
    - Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky)
    - Daňový bonus na zaplatené úroky, DB zo zvýšenia úrokov
    - Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50
3. Ročné zúčtovanie dane
    - Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD
    - Tlačivo RZD, výpočet dane
    - Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

60,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 29.1.2024

prístup k videoškoleniu do : 30.4.2024
dĺžka videa : cca 3,5 hod 
textový materiál : 44 strán

OBSAH

1. Daňové povinnosti zamestnávateľa na prelome rokov
    - Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľných častí a daňového bonusu v r. 2024
    - Podmienky uplatňovania NČZD, DB mesačne, sumy
    - Termíny v súvislosti s RZD (potvrdenie, žiadosť, RZD)
    - Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2023
    - RZD vs daňové priznanie

2. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane, sumy, podmienky nároku, doklady :
    - Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka
    - NČZD na manžela/manželku
    - NČZD – príspevky na DDS a celoeurópsky dôchodkový produkt
    - Daňový bonus na dieťa v RZD a v daňovom priznaní (možnosť douplatnenia príjmu manžela/manželky)
    - Daňový bonus na zaplatené úroky, DB zo zvýšenia úrokov
    - Uplatnenie poistného a príspevkov, potvrdenie na účely § 50

3. Ročné zúčtovanie dane
    - Oslobodené príjmy, príspevky na rekreáciu a športovú činnosť v potvrdení a v RZD
    - Tlačivo RZD, výpočet dane
    - Vysporiadanie daňových nedoplatkov a preplatkov, oprava chýb

 

 

40,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 18.12.2023

prístup k videoškoleniu do : 30.4.2024
dĺžka videa : 3 hod 10 min
textový materiál : 40 strán

OBSAH

1. Parametre v r. 2024 
    - Minimálna mzda, minimálne mzdové nároky, sadzby príplatkov
    - Priemerný zárobok na prelome rokov a minimálna mzda
    - Daňové parametre v RZD/DP za rok 2023, daňové parametre v r. 2024
    - Sociálne a zdravotné poistenie 2024 
    - Stravné a iné parametre

2. Daň z príjmov zo závislej činnosti a súvisiace zmeny
    - Zamestnanecké akcie 
    - Daňový bonus v RZD a DP za rok 2023, príklady
    - DB na zaplatené úroky od roku 2024 (novela)
    - DB zo zvýšenia zaplatenej splátky za rok 2023 (novela)
    - Príspevok na zvýšenú splátku úveru od r. 2024

3. Zmeny v sociálnom poistení od 1.1.2024 a v II. polroku 2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024, príklady
    - Vylúčenie povinnosti platiť poistné pri starostlivosti o dieťa od 1.1.2024, príklady
    - Rozhodujúce obdobie pre úrazové dávky
    - Elektronický účet poistenca, dôchodková prognóza (informácia)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.1.2024, žiadať o dôchodok od r. 2023 alebo 2024
    - Sumy minimálnych dôchodkov v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok od 1.7.2023 a v roku 2024

4. Zmeny výkladov SP v priebehu roka 2023
    - Analytické údaje
    - Úpravy vo vymeriavacích základoch v súvislosti s OOP a OOP-sez

5. Povinnosti na prelome rokov
    - Potvrdenie o zdaniteľnom príjme za rok 2023
    - Presun dovolenky alebo preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Ročný výkaz o zamestnávaní občanov so ZPS - zmeny za rok 2023

 

 

30,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára z 20.11.2023 
prístup k videoškoleniu : do 30.06.2024 
dĺžka videa : 2 hod 55 min
textový materiál : 24 strán

OBSAH

1. Starobný, predčasný starobný, invalidný dôchodok
    - Podmienky nároku na dôchodok, zmena v PSD od 1.7.2023
    - Dôchodkový vek
    - Výpočet dôchodkov, obdobia poistenia, zohľadnenie príjmu, vymeriavacieho základu, zohľadnenie II. piliera
    - Minimálny dôchodok, sumy od 1.10.2023, v r. 2024
    - Rodičovský dôchodok, zmena od 1.7.2023
    - Dôchodky pri práci vo viacerých štátoch EÚ
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r. 2024?

2. Dôchodkové poistenie platené štátom

3. Dobrovoľné dôchodkové poistenie, dodatočné doplatenie poistného

30,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára z 26.10.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.3.2024
dĺžka videa : 5 hod 36 min
textový materiál : 48 strán

OBSAH

1. Pracovný čas (nezahŕňa pracovný čas v doprave)
    - Pravidlá pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky, čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ
    - Konto pracovného času, pružný pracovný čas
    - Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky, príklady
    - Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci
    - Dni pracovného pokoja, podmienky práce v dňoch pracovného pokoja
    - Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť
    - Mzda za nadčas a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce
    - Náhradné voľno za nadčas vo verejnej službe
    - Sviatok, náhradné voľno
    - Evidencia pracovného času a nadčasu
    - Pracovný čas pri domáckej práci a home-office

2. Písomná informácia od 1.11.2022
    - Informácia o pracovnom čase (§ 47a 1 písm. b))
    - Ďalší obsah písomnej informácie
    - Príklady

3. Prekážky v práci
    - Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy
    - Prekážka na strane zamestnávateľa
    - Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

4. Dovolenka
    - Základná výmera dovolenky, starostlivosť o dieťa, verejná služba
    - Zistenie nároku, posudzovanie OČR, PN pre dovolenku, nárok pri kratších úväzkoch, pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, príklady
    - Materská dovolenka, otcovská dovolenka, rodičovská dovolenka, RD otca – nárok na dovolenku
    - Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, lehoty, podmienky
    - Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
    - Prečerpaná dovolenka

5. Pracovná pohotovosť

6. Pracovný čas pri pracovnej ceste

55,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektpr : RNDr. Jana Motyčková
Záznam z webinára z 28.9.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.3.2024
dĺžka videa : 4 hod 59 min
textový materiál : 45 strán

OBSAH

1. Pracovný pomer – obsah pracovnej zmluvy a písomná informácia
    - Povinné náležitosti pracovnej zmluvy
    - Ďalší obsah pracovnej zmluvy
    - Písomná informácia od 1.11.2022, príklady
    - Zmeny pracovných podmienok

2. Pracovný pomer – doba trvania, skončenie PP
    - Všeobecné pravidlá
    - Pracovný pomer na určitú dobu
    - Skúšobná doba, skončenie v skúšobnej dobe
    - Skončenie pracovného pomeru okamžitým skončením
    - Skončenie pracovného pomeru výpoveďou – zamestnanec/zamestnávateľ, výpovedná doba, ochranná doba
    - Dohoda o skončení pracovného pomeru
    - Iné prípady / spôsoby skončenia pracovného pomeru (zo zákona)
    - Hromadné prepúšťanie
    - Odstupné a odchodné v podnikateľskej sfére, vo VS
    - Doklady pri skončení pracovného pomeru

3. Dôchodky v II. polroku 2023
    - Podmienky nároku na starobný, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok
    - Základné informácie o výpočte dôchodkov (stručne, nie II.pilier)
    - Minimálny dôchodok od 1.7.2023 a od 1.10.2023
    - Rodičovský dôchodok a zmeny od 1.7.2023 (stručne)
    - Zvyšovanie dôchodkov od 1.7.2023 a od 1.1.2024
    - Žiadať o dôchodok v r. 2023 alebo v r.2024?

4. Zmeny v nemocenských dávkach a ďalšie zmeny v SP
    - Nová povinnosť pre zamestnávateľov od 1.7.2023 v súvislosti s nepodaním mesačného výkazu
    - Úľava v poistnom pre potravinárov a poľnohospodárov od 1.8.2023
    - Zrušenie pandemického ošetrovného od 1.9.2023
    - Zmeny v materskom od 1.7.2023 a od 1.1.2024

55,00 € Neplatca DPH
Dodávateľ : Micro Invent s.r.o.

lektor : RNDr. Jana Motyčková
záznam z webinára 16.6.2023

prístup k videoškoleniu: do 31.5.2024
dĺžka videa : 4 hod 8 min
textový materiál : 28 strán

OBSAH

 • Ustanovenia Zákonníka práce, zrážky v prospech zamestnávateľa, obmedzenie výšky zrážky, zrážka stravného
 • Zrážky zo mzdy podľa osobitných predpisov – exekúcie, nariadenia správnych orgánov, Sociálna poisťovňa
 • Dohody o zrážkach podľa §551 Občianskeho zákonníka
 • Nepostihnuteľné sumy od 1.7.2023, vyživované osoby
 • Použitie "tretinového systému" pri výpočte zrážok, výpočet čistého príjmu a výšky zrážky PRÍKLADY
 • Prednostné a neprednostné pohľadávky
 • Možnosť nižších alebo vyšších zrážok
 • Poradie zrážok a výpočet zrážky pri viacerých zrážkach, PRÍKLADY
 • Postup zamestnávateľa, doklady, začatie a ukončenie zrážania
 • Povinnosti zamestnávateľa pri vykonávaní zrážok, súčinnosť zamestnávateľa
 • Vyhlásenie konkurzu na zamestnanca
55,00 € Neplatca DPH